Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy
spacer doliną starej Koprzywianki operacja KOPRZYWIANKA Koprzywnickie Bziuki - wpis na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Dożynki Gminne Rowerowa Koprzywnica Grupa Historyczno-Ekspolracyjna Wisła Spacer trasami nordicowymi. Zespół Ludowy Powiślanie Zespół Pieśni i Tańca Mali Powiślanie Bziuki Bziuki Operacja Koprzywianka #3 Operacja Koprzywianka #3 Stroiki świąteczne Ferie dla najmłodszych Spektakl mikołajkowy świąteczne animacje Eliminacje gminne - Młodzież Zapobiega Pożarom

Koprzywnica Patrzy/My - wokół Koprzywianki

Utworzono dnia 29.10.2021

 

Projekt "Koprzywnica Patrzy/My - wokół Koprzywianki" realizowany był w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy od czerwca do października 2021 r. Dofinansowany był ze środków Muzeum Historii Polski z programu "Patriotyzm Jutra".

To projekt wokół odkrywania historii społecznej rzeki Koprzywianki, przepływającej m.in przez gminę Koprzywnica. W ramach projektu przeprowadziliśmy 18 wywiadów etnograficznych z mieszkańcami gminy Koprzywnicy między innymi nt. dawnego korzystania z rzeki pod kątem prac gospodarczych (czerpanie wody, pojenie zwierząt, moczenie lnu, pukanie prania), rekreacyjnym (pikniki, kąpiele, zabawy zimowe), zwyczajów (rzucanie wianków, obmywanie się wodą z rzeki w Wielką Sobotę itp.), a także wspomnień związanych z przekopem i regulacją rzeki, która miała miejsce w latach 30. XX wieku i zakończyła się oficjalnym przekierowaniem rzeki do nowego koryta na wysokości Koprzywnicy i Zarzecza w 1938 roku. Przekop rzeki przesunął jej bieg i ujście - obecnie Koprzywianka wpada do Wisły niedaleko Sandomierza, kiedyś kończyła swój bieg między wsiami Kamieniec a Bogoria Skotnicka. Regulacja rzeki związana była jej wylewami na terenach nadwiślańskich oraz była częścią inwestycji w ramach COP, które realizowano na tym terenie w latach 30. (np. obwałowana została też Wisła). Podczas projektu uważniej przyjrzeliśmy się też młyńskiej historii rzeki Koprzywianki,  przyglądając się infrastrukturze, która towarzyszyła młynom (młynówki, zastawy, stawidła).

Obecnie na tej rzece nie działa już żaden młyn wodny, niemniej niegdyś było ich tu bardzo dużo i na terenie obecnej gminy Koprzywnica przed wojną działało aż 5 młynów (!). Do dnia dzisiejszego zachowały się dwa (nieczynne): w Trzykosach i Koprzywnicy. Dzięki uprzejmości właścicielki młyna w Trzykosach mieliśmy okazję go zwiedzić też w środku. Podczas projektu badaliśmy też tereny dawnego koryta rzeki Koprzywianki, którego ślady są dobrze widoczne w przestrzeni Koprzywnicy - razem z pracownikami domu kultury, a także członkami grupy Eksploracyjno-Historycznej WISŁA eksplorowaliśmy ten teren szukając m.in. dokładnego miejsca "skręcenia" rzeki do nowego koryta, sprawdzaliśmy jak różni się rzeka w charakterze przed i po regulacji. Dawnym (obecnie wyschniętym) korytem rzeki Koprzywianki przeszliśmy się też 12 września w ramach spaceru dla mieszkańców gminy  Koprzywnica oraz dla grupy nordic walking. Wywiady i zebrane od mieszkańców skany archiwalnych zdjęć posłużyły nam do zaprojektowania trzech tablic edukacyjnych nt. rzeki  Koprzywianki (opracowanie zrealizował dla nas Dariusz Krajewski), a także pozwoliły pozaznaczać na stworzonej wspólnie z kartografem Kamilem Nieściorukiem oraz graficzką Dorotą Kraft mapie rzeki Koprzywianki - ważne dla mieszkańców miejsca. Wielkoformatowa mapa, która zawisła przy zalewie w Koprzywnicy, pokazuje nam rzekę od źródeł aż do jej obecnego ujścia.

We wrześniu na podstawie zebranych informacji przeprowadziliśmy szereg warsztatów dla uczniów szkół podstawowych - w Gnieszowicach, Niedźwicach i Koprzywnicy.

Opracowane zostały również trzy trasy pieszo-rowerowe wokół rzeki Koprzywianki: trasa do jej źródła, trasa wokół koprzywnickich młynów oraz trasa wokół dawnego koryta i regulacji rzeki.

Dla mieszkańców zaangażowanych w projekt przygotowane zostały emaliowane przypinki ze znakiem "rzeka Koprzywianka", które rozdawaliśmy też podczas podsumowania. 23 września w domu kultury w Koprzywnicy. 

Atutaj znajdzieciearchiwalne zdjęcia  zebrane podczas realizacji projektu: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2050496568459192&id=611910495651147

 

ZAŁĄCZNIKI: