Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy
spacer doliną starej Koprzywianki operacja KOPRZYWIANKA Koprzywnickie Bziuki - wpis na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Dożynki Gminne Rowerowa Koprzywnica Grupa Historyczno-Ekspolracyjna Wisła Spacer trasami nordicowymi. Zespół Ludowy Powiślanie Zespół Pieśni i Tańca Mali Powiślanie Bziuki Bziuki Operacja Koprzywianka #3 Operacja Koprzywianka #3 Stroiki świąteczne Ferie dla najmłodszych Spektakl mikołajkowy świąteczne animacje Eliminacje gminne - Młodzież Zapobiega Pożarom

O instytucji

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy działalność kulturalną prowadzi od 1 marca 2007r., w 2017r. instytucja kultury obchodziła swój jubileusz 10-lecia.
Od początku prowadzenia działalności dyrektorem domu kultury do końca 2018r. była pani Alicja Stępień. Od kwietnia 2019r. do lutego 2020r. dyrektorem była pani Marta Kiliańska. Obecnie, od 1 kwietnia 2020r. dyrektorem koprzywnickiej instytucji kultury jest pan Krzysztof Pitra. Koprzywnicka instytucja kultury realizuje zadania z zakresu edukacji kulturalnej, podnosząc kompetencje kulturowe mieszkańców. Zagospodarowuje twórczo wolny czas dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, tworząc bogatą ofertę dla każdej grupy wiekowej.

W domu kultury działają grupy zainteresowań i zespoły artystyczne, które są znakiem rozpoznawczym i cieszą się uznaniem oraz szacunkiem mieszkańców gminy i regionu.  Działania podejmowane przez instytucję podnoszą kompetencje kulturowe różnych grup wiekowych i społecznych oraz mają konkretny edukacyjny cel. Nie chodzi o to, by działo się cokolwiek, ale żeby podejmowane inicjatywy były wartościowe i przynosiły konkretne efekty. Dużą popularnością cieszą się: sekcja wokalno - muzyczna (Ludowy Zespół „Powiślanie”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Grupa Wokalna-Prymki), sekcja taneczna: (Black Stars, Koprzywnickie Mażoretki, Teatr Ognia „Flame”, Samba Koprzywnica), sekcja plastyczno-florystyczna (Klub Plastyka Amatora, plastyka dla dzieci, Gminny Klub Florystyczny), sekcja sportowa: (Klub Szachowy, Aerobik, Karate,), sekcja językowa: (j. angielski dla dzieci), sekcja informatyczna: (Świat Robotyki – zajęcia dla dzieci), klub Mamy i Malucha. Oferta jest wciąż wzbogacana i dostosowywana do potrzeb społeczności, dlatego systematycznie wprowadza się nowe działania edukacji kulturalnej, dbając o to, by były interdyscyplinarne i interaktywne. Wciąż pozyskiwani są nowi uczestnicy zajęć.

Edukacja artystyczna w ośrodku kultury prowadzona jest na wielu płaszczyznach, poczucie satysfakcji i artystycznego spełnienia daje uczestnictwo w wielu organizowanych dotychczas formach aktywności, rozwijane są talenty poprzez organizowanie m.in. przeglądów artystycznych, konkursów, wystaw, kiermaszy, szkoleń, warsztatów, plenerów, spotkań tematycznych wyjazdów szkoleniowych (studyjnych) jak również w siedzibie domu kultury podejmowane są zorganizowane grupy. Ważnym elementem rozwoju artystycznego uczestników zajęć jest prezentowanie na regionalnych i ogólnopolskich przeglądach i konkursach w dziedzinie kultury i sportu są umiejętności szlifowanych w ciągu roku artystycznego w koprzywnickiej instytucji kultury.

Dom kultury to także przestrzeń do spotkań mieszkańców miasta i gminy Koprzywnica, odbywają się w nim spotkania jubileuszowe, spektakle, koncerty, zebrania a także konferencje. Kultura jest umiejętnością współżycia i komunikowania się w rozległej przestrzeni społecznej. Ośrodek kultury dąży do tego, by placówka miała charakter społecznościowy i budowała lokalną tożsamość, realizując działania nie tylko dla społeczności, ale także ze społecznością. Dom kultury prowadzi twórczą współpracę
z mieszkańcami, realizowanych jest wiele partnerskich działań z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami czy instytucjami gminnymi jak i regionalnymi. Wielopłaszczyznowa współpraca z samorządem, placówkami oświatowo-kulturalnymi, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich, kołami emerytów, parafiami, OSP, ośrodkami zdrowia, przedsiębiorcami lokalnymi, społecznikami, wolontariuszami, grupami nieformalnymi pozwala na wspólne przygotowanie i realizację wielu priorytetowych wydarzeń społeczno - kulturalnych na szczeblu gminy (Dokąd Gwiazda Prowadzi - przegląd kolęd i pastorałek, Koprzywnickie Walentynki, Gminne Forum Kobiet, Koprzywnicki Dzień Animatora Kultury, Dni Ziemi Koprzywnickie, Piknik Cysterski, Okrężne - Dożynki Gminne, Koprzywnickie Dni Cecyliańskie,), uroczystości patriotycznych (Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości) czy konkurencji sportowych (Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza MiG Koprzywnica oraz Komisji Oświaty Kultury, Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koprzywnicy, Dziecięcy Turniej Szachowy, Bieg Jędrusiów, Gminny Triathlon Dzieci i Młodzieży, Ogólnopolski Triathlon Ziemi Sandomierskiej).

Koprzywnicki ośrodek kultury prowadzi działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wszelkich dziedzin kultury. Wykorzystuje do tego celu stronę internetowa DK oraz portal społecznościowy Facebook.  Zajmuje się także działaniami promującymi miasto i gminę Koprzywnica oraz podczas różnorodnych wydarzeń gminnych, powiatowych
i ogólnopolskich. O priorytetowych i ważnych rangą działaniach zawsze informowane są regionalne media.

Dodatkowym działaniem domu kultury jest prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej w szerokim tego słowa znaczeniu (prasa, radio, telewizja, Internet, książka).  Instytucja kultury posiada własną serię wydawniczą KOPRZYVIANA, z serii tej ukazało się już 8 pozycji książkowych (np. ,,Koprzywnickie smaki na zapiecku”, ,,Legendy i opowieści pocysterskiej Koprzywnicy”, ,,Na pątniczym szlaku sacro-turystycznym”, ,,Produkty rękodzielnicze Gminy Koprzywnica”, album ,,Znaki czasu”). Dom Kultury jest również siedzibą redakcji lokalnej gazety społeczno-kulturowej pn. ,,Koprzywnickie Pejzaże” (51 numerów), która łączy w sobie informacje z terenu całej gminy i jest swoistą kroniką wydarzeń z życia Koprzywnickiej Małej Ojczyzny. Koprzywnicka placówka kultury zajmuje się także gromadzeniem i archiwizowaniem wywiadów środowiskowo-etnograficznych, prowadzi także archiwa społeczne, w których gromadzone są zarówno stare zbiory dokumentacji zdjęciowej
i nagrań fonograficznych z terenu gminy, jak i te współczesne.  Instytucja kultury posiada zbiory biblioteczne i bogatą galerię rzeźb oraz obrazów, które są systematycznie wzbogacane o kolejne egzemplarze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy systematycznie aplikuje o dodatkowe środki finansowe, zdobywając granty i pozyskując sponsorów, a także prowadząc działalność gospodarczą, z której zyski przeznacza na działania statutowe. Dotychczas instytucja kultury samodzielnie zrealizowała 21 projektów na kwotę brutto 932 364,19 zł,
w tym wartość otrzymanego dofinansowania to 674 298, 98 zł. Placówka kultury otwiera się także na projektowe działania partnerskie z różnymi podmiotami.

 

O instytucji galeria

Utworzono dnia 13.04.2018, 11:30